Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Vill du ha din avi digitalt i fortsättningen?

2018-03-20

A-kassan kommer att skicka digital post genom KIVRA från och med september 2017.

Kivra är en tjänst för säker digital post från företag och myndigheter som är helt gratis.

Om du vill gå över till digital post måste du registrera dig på Kivra. Med Mobilt BankID kan du sedan logga in på Kivra från såväl en smartphone, surfplatta och dator.

Om du redan använder Kivra för hantering av myndighetspost behöver du inte göra någonting alls.

Mer information om detta hittar du på www.kivra.com.