Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Nyheter

Ny portal för att hantera ditt medlemskap

2018-03-20

Från och med den 13 september 2017 har alla medlemmar tillgång till en ny portal Mitt Medlemskap! Här kan du som medlem se uppgifter kring ditt medlemskap. Detta gäller även om ditt medlemskap är avslutat eller om du skickat in en ansökan som du...