Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Nyheter

Vad tycker du om vår service?

2022-11-08

Som ett led i vårt arbete att ständigt förbättra oss och vår service till våra kunder kommer vi tillsammans med Sveriges a-kassor (service- och intresseorganisation för a-kassorna i Sverige) att låta genomföra en enkätundersökning i november. Unde...

Mina Sidor öppet igen

2022-09-22

Byte av ärendehanteringssystemet är klart och det går åter att logga in i Mina Sidor. Det nya ärendehanteringssystemet är utvecklat tillsammans med alla Sveriges 24 a-kassor och alla a-kassor kommer att införa det under hösten och vintern.

Skattereduktion för a-kasseavgiften

2022-09-22

Från och med halvårsskiftet är det billigare att vara medlem i a-kassan tack vare en skattereduktion på 25 procent som riksdagen beslutat om. Från och med den 1 juli 2022 är det möjligt att göra avdrag på skatten för de medlemsavgifter du betalar...

Nu kan du använda Freja eID

2022-09-02

Från den 19 september kan du använda Freja eID+ för att logga in på portalerna "Mitt Medlemskap" och "Mina Sidor". Freja eID+ är en kostnadsfri statligt godkänd e-legitimation så du kan Identifiera dig själv online och i verkliga livet som en fysi...

Nya regler för dig som fått utbetald ersättning du inte har rätt till

2022-09-01

De nya reglerna innebär att a-kassan på ett snabbare sätt kan begära hjälp av Kronofogden om du inte betalar tillbaka skulden. Får du ett beslut om återbetalning som du inte kan betala tillbaka på förfallodagen, hör då av dig till oss så snart som...