Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Nyheter

Kallelse till stämma

2023-05-15

Ombuden till kassans föreningsstämma kallas till ordinarie stämma måndagen den 29 maj 2023 klockan 11.00 i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm. Vid frågor mejla till fragor@ffakassan.se

Utbetalning vecka 18

2023-04-04

Utbetalning vecka 18 kommer att ske på fredagen den 5 maj.

Aktivitetsrapportera till arbetsförmedlingen

2023-02-02

När du är arbetssökande är det viktigt att du efter varje månad skickar in din aktivitetsrapport till arbetsförmedlingen. Den måste ha kommit in till arbetsförmedlingen senast den 14:e i varje månad.

Har du frågor kring arbetslöshetsförsäkringen?

2023-01-03

Du är alltid välkommen att ringa till oss under våra öppettider. Övrig tid kan du nå oss via mejl eller hitta information här på vår sida.

Har du blivit eller kommer du att bli arbetslös under 2023?

2023-01-03

Det viktigaste är att du anmäler dig på arbetsförmedlingen första dagen efter det att din anställning tagit slut. Därefter loggar du in på "Mina Sidor" hos oss och gör en ansökan om ersättning.