Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Nyheter

Just nu går det inte att logga in på grund av tekniska problem

2023-06-14

Felsökning pågår..........

Spara alla dina ansökninghandlingar

2023-06-02

Tänk på att du måste kunna visa vilka arbeten du sökt under din tid som arbetssökande. Detta gäller både till arbetsförmedlingen och till oss.

Anmäl dig på arbetsförmedlingen

2023-06-02

Tänk på att alltid anmäla dig på arbetsförmedlingen första dagen du inte har en sysselsättning på heltid. A-kassan kan aldrig betala ut ersättning för dagar då man inte varit anmäld på arbetsförmedlingen till a-kassan.

Utbetalning på fredag vecka 23

2023-06-02

Utbetalningsdag under vecka 23 blir på fredagen 9/6 på grund av nationaldag den 6/6.

Spara alltid alla dina ansökningar

2023-05-15

Som arbetssökande är det viktigt att göra allt vad man kan för att komma ur arbetslösheten. Det viktigaste är att du varje månad söker tillräckligt många tjänster. Du måste alltid kunna visa vilka tjänster du sökt både för arbetsförmedlingen och f...