Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Nyheter

Utbetalning på fredag vecka 23

2023-06-02

Utbetalningsdag under vecka 23 blir på fredagen 9/6 på grund av nationaldag den 6/6.

Spara alltid alla dina ansökningar

2023-05-15

Som arbetssökande är det viktigt att göra allt vad man kan för att komma ur arbetslösheten. Det viktigaste är att du varje månad söker tillräckligt många tjänster. Du måste alltid kunna visa vilka tjänster du sökt både för arbetsförmedlingen och f...

Blir du arbetslös till sommaren?

2023-05-15

Om du blir arbetslös ska du alltid anmäla dig på arbetsförmedlingen första dagen efter det att din anställning upphört. Det innebär att det är första dagen efter det att din uppsägningstid tagit slut. Du anmäler dig via arbetsförmedlingens hemsida.

Kallelse till stämma

2023-05-15

Ombuden till kassans föreningsstämma kallas till ordinarie stämma måndagen den 29 maj 2023 klockan 11.00 i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm. Vid frågor mejla till fragor@ffakassan.se

Utbetalning vecka 18

2023-04-04

Utbetalning vecka 18 kommer att ske på fredagen den 5 maj.