Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Nyheter

Du lämnar alla uppgifter på "heder och samvete"

2021-11-29

Det är du själv som bär det största ansvaret för din ansökan genom att lämna uppgifter i ditt ärende. Men vi får också uppgifter direkt från till exempel arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och vi kan även hämta in uppgifter från till exempel...

Arbetssökande aktiviteter samt söka tjänster

2021-11-29

Som arbetssökande måste man göra allt vad man kan för att komma ur arbetslösheten. I detta ligger båda att man ska göra olika former av arbetssökande aktiviteter såsom att skriva CV och kontrollera arbetsmöjligheter i nätverk och hos tidigare arbe...

Vill du veta mer om oss?

2021-04-29

Nu finns vår årsredovisning för 2020 under fliken "Om oss".

Har du fått konstiga SMS?

2021-04-28

Om du har fått SMS från 71177, så är det inte från oss på a-kassan. Vi skickar till exempel inte ut SMS om att du skulle ha en obetald faktura eller dylikt. Du kan enkelt sett dina betalning och fakturor i portalen Mitt medlemskap Om du har två ob...

Alltid aktivt arbetssökande

2021-04-12

Var aktiv i ditt arbetssökande och sökt utlysta tjänster eller liknande varje månad. Rapportera dina aktiviteter och sökta arbeten i din aktivitetsrapport till arbetsförmedlingen.