Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Portal för att hantera ditt medlemskap

Mitt Medlemskap är en portal där du som medlem i Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa kan se uppgifter om ditt medlemskap. Detta gäller även om ditt medlemskap är avslutat eller om du skickat in en ansökan som du ännu inte fått svar på.

Det går enbart att logga in på Mitt Medlemskap med hjälp av BankID eller Freja eID.

Hantera dina medlemsuppgifter i vår portal.

Möjligheter i Mitt Medlemskap

  • Se status på ditt medlemskap.
  • Få en översikt över betalningar och medlemstid.
  • Uppdatera kontaktuppgifter, betalsätt och valt kommunikationssätt.
  • Skicka meddelande till din medlemshandläggare.
  • Få svar på de vanligaste frågorna.
  • Välja kommunikationssätt med oss på a-kassan.

Väljer du postalt går avier, beslutsbrev och meddelanden via ordinarie post hem till dig. Om du har Kivra så hamnar all kommunikation där och du får en notifiering från Kivra på det sätt du själv valt i Kivra.

Har du valt Mitt Medlemskap anger du om du vill notifieras för "Brev och information" respektive "Meddelanden om något nytt i ditt ärende". Detta kan ske antingen via mejl eller sms.