Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Kallelse till stämma

Ombuden till Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassas föreningsstämma kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 25 maj 2021 kl. 16:30.

Med hänvisning till omständigheterna kring Covid-19 kommer årets föreningsstämma att hållas online och om du har för avsikt att deltaga mejla till stamma2021@ffakassan.se för ytterligare information.

På dagordningen står sedvanliga ärenden, som anges i § 11a-kassans stadgar.

Styrelsen för 

Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa