Ökande arbetslöshet

I januari uppgick arbetslösheten till 7,5 procent. Det är en ökning med 1,0 procentenhet jämfört med samma månad föregående år. Totalt uppgick antalet arbetslösa till 409 900 personer. Den säsongsrensade och utjämnade siffran för arbetslösheten var 7,0 procent.