Ännu inga nya regler för a-kassorna

På grund av Corona viruset (Covid-19) förbereder nu regeringen åtgärder för att fler ska kunna få a-kassa. Det finns ännu inga beslut på ändringar i arbetslöshetsförsäkringen. A-kassan beslutar enligt de regler som gäller för tillfället och håller självklart bevakning på eventuella förändringar i lagstiftningen. A-kassorna kan inte ändra villkoren i försäkringen utan att det finns stöd i lag eller förordning.