Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Anmäl dig på arbetsförmedlingen om du blir arbetslös

För att du ska få rätt ersättning är det viktigt att du anmäler dig på arbetsförmedlingen första dagen du är arbetslös. Om du har fått ett avgångsvederlag är det viktigt att du anmäler dig på arbetsförmedlingen när tjänsten avslutats. Du kan inte få någon a-kassa när du har ett avgångsvederlag men du behöver skydda din sjukpenninggrundande inkomst hos Försäkringskassan genom att vara anmäld på arbetsförmedlingen.