Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Timlönebeloppet för konstnärligt arbete höjs

IAF har beslutat att schablonbeloppet höjs till 180 kronor från och med den 1 januari 2019.

Till och med den 31 december 2018 var beloppet 176 kronor. 

Det är inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som fastställer det schabloniserade timlönebeloppet för konstnärligt arbete.