Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Har du fått ett avgångsvederlag eller liknande?

Om du får någon form av ersättning av din arbetsgivare för att din tjänst avslutas, bör du ta kontakt med oss direkt när din anställning upphör.