Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Nytt om pension

Tidigare har pensionsavdrag gjorts för alla som har beviljats pension och söker ersättning från a-kassan. Från och med den 2 juli 2018 gör vi bara avdrag från ersättningen om du får pension.