Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Nu är det färre karensdagar

Från och med den 2 juli 2018 sänks karenskravet från sju till sex dagar.