Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Att tänka på under arbetslösheten

Det finns en hel del att tänka på även under din period som arbetssökande och speciellt för att få behålla din ersättning. 

Vara aktivt arbetssökande

När du är arbetssökande är det viktigt att du söker arbete aktivt. Tillsammans med din handläggare på arbetsförmedlingen gör ni upp en handlingsplan. Du måste följa det som du kommer överens om med din handläggare och du måste även själv vara aktiv i ditt arbetssökande och kunna ta ett arbete i den uppfattning som du uppger. Tänk på att arbetslöshetsförsäkringen inte är en yrkesförsäkring utan du ska söka alla arbeten du har möjlighet att klara av och du ska söka i hela Sverige. Det är alltid arbetsgivaren som avgör om du har rätt kompetens för ett arbete. 

Hålla kontakt med arbetsförmedlingen

Under arbetslösheten måste du rapportera dina aktiviteter senast den 14:e varje månad till arbetsförmedlingen. 

Om du missar ett inbokat besök på arbetsförmedlingen, din aktivitetsrapport inte kommer in i tid eller om du missköter ditt arbetssökande på annat sätt kan arbetsförmedlingen skicka meddelande om detta till oss. Vi kommer då att utreda händelsen och besluta om eventuell sanktion.  

Tidrapportera regelbundet i Mina Sidor

Efter varje vecka som du söker ersättning ska du fylla i dina tidrapporter. Du gör detta genom att logga in i Mina Sidor och fylla i om du varit arbetssökande eller inte under veckan. Du måste skicka in dina tidrapporter senast nio månader efter den vecka som du söker ersättning för.

Upplysningsskyldighet och sanktioner 

Upplysningsskyldighet

Det är du själv som bär det största ansvaret för din ansökan genom att lämna uppgifter i ditt ärende. Men vi får också uppgifter direkt från till exempel arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och vi kan även hämta in uppgifter från till exempel Centrala Studiestödsnämnden (CSN), företagsregister och Skatteverket.

Du har skyldighet att upplysa oss om allt som kan påverka din ersättning. Du måste tala om förändringarna för oss inom 14 dagar. Tänk också på att du lämnar alla upplysningar till oss på "heder och samvete".


Om du lämnar felaktiga uppgifter eller utelämnar uppgifter till oss, kan du bli utesluten som medlem eller förlora ersättning under en viss tid (frånkännande). Du kan också bli tvungen att betala tillbaka ersättning du fått från oss. Om vi har misstanke om att det kan vara fråga om brott, kommer vi även att polisanmäla dig.

Sanktioner

Vi kan besluta om sanktioner:

  • om du inte visat att du haft godtagbara skäl att inte sköta din kontakt med arbetsförmedlingen
  • om du tackar nej till ett erbjudet lämpligt arbete eller säger upp dig själv utan godtagbara skäl
  • om du inte visat att du haft godtagbara skäl till att du inte lämnat din aktivitetsrapport i tid
  • om du inte varit tillräckligt aktiv i ditt arbetssökande.
  • om du inte sökt tillräckligt många för dig lämpliga tjänster varje månad

Första gången du missar ett besök på arbetsförmedlingen, inte skickar in din aktivitetsrapport i tid eller om du inte söker tillräckligt många tjänster, kan vi besluta om en varning. Om händelsen upprepar sig kan vi besluta om avstängning av din ersättning under ett visst antal ersättningsdagar. Dagarna med avstängning ökar för varje ny händelse från en dag till fem dagar till tio dagar och därefter upphör din rätt till ersättning.

Om du inte är aktivt arbetssökande eller om du inte står till arbetsmarknadens förfogande, har du inte rätt till någon ersättning alls.

Om du tackar nej utan godtagbart skäl till ett erbjudet arbete eller ett arbetsmarknadspolitiskt program/aktivitet blir det fråga om avstängning under fem ersättningsdagar. Skulle det hända igen blir det tio dagar och sedan 45 dagar och efter det upphör rätten till ersättning. Om du tackar nej till Ungdomsgarantin upphör din rätt till ersättning.

Andra regler och sanktioner gäller om du säger upp dig själv. 

Här kan du läsa mer om vad som gäller om man säger upp sig själv.

Hur fyller du i din tidrapport?

Du ansöker om ersättning genom att löpande skicka in din tidrapport i Mina Sidor. Det är viktigt att du fyller i din tidrapport rätt och att denna sedan stämmer överens med de uppgifter om din arbetade tid som din arbetsgivare redovisar på Arbetsgivarintyget. Här kan du se hur du fyller i din tidrapport i olika situationer.

Det här kan du göra om du får ”cookie failure” vid signering på Mina sidor

Använder du iPhone, iPad eller Macbook och får felmeddelandet "cookie failure, you must have cookies enabled on your device" som hindrar dig från att signera i Mina sidor? Då behöver du ändra inställningar för din webbläsare och sedan starta om den. Problemet kan uppstå i webbläsaren Safari och Chrome. Här under hittar du hur du kan lösa problemet.

Safari på Macbook dator

På en Safari sida ska du klicka på ”Safari” högst upp i vänstra hörnet, välj sedan Inställningar och klicka på Integritet. Bocka ur både ”Webbplatsspårning” och "Cookies och webbplatsdata". Stäng ner och starta om webbläsaren. Logga in på Mina sidor igen.

Chrome på Macbook dator

I Chrome ska du klicka på ”Mer” (de tre prickarna) uppe till höger och sedan välja Inställningar. Under avsnittet Sekretess och säkerhet går du in på ”Cookies och annan webbplatsdata”. Se till att alternativen ”Blockera cookies från tredje part” och ”Blockera alla cookies” inte är markerade. Stäng ner och starta om webbläsaren. Logga in på Mina sidor igen.

Safari på iPhone

Öppna inställningar i din iPhone. Väl sedan "Safari". Under avsnittet Integritet och säkerhet ska både alternativen ”Spåra inte mellan webbplatser” och ”Blockera alla cookies” vara avmarkerade.

Chrome på iPhone

Öppna inställningar i din iPhone. Välj sedan ”Chrome”. Alternativet ”Tillåt spårning mellan webbplatser” ska vara markerat.

 

Film om hur du fyller i din tidrapport i Mina Sidor

 

 

 

Olika anställningsformer

Arbete per timme eller vid behov

Du fyller i hur många timmar per dag du arbetat under respektive dag. Du ska fylla i alla timmar, även då du arbetar på kvällar, helger eller då du har jour. Om du får betalt för förberedelsetid eller liknande ska du även fylla i dessa timmar. 

Deltidsarbete i procent av heltid

Om du har en deltidsanställning i procent av heltid, ska du alltid fylla i procenten som du är anställd för. Du fyller alltid i din deltidsanställning i procent. Det du gör utöver din deltidsanställning fyller du i under respektive dag. Det kan gälla till exempel arbete utöver din anställning i procent, sjukdom, föräldrapenning eller semester. 

Provision

När du har en anställning där du får lön efter prestation eller med provision, betraktas det som en heltidsanställning. Du ska därmed tala om för oss att du påbörjat en heltidsanställning och fylla i detta från din första dag i anställningen. Du kan i normalfallet inte kombinera en anställning med provision och ersättning från a-kassan. 

Sovande jour och jour

De timmar du har jour, även sovande jour, ska fyllas i på dina tidrapporter. Detta oavsett om du endast får en lägre ersättning för dessa timmar. 

Konstnär/artist

Det utbetalda gaget delas med ett schablonbelopp för att få fram antalet timmar som arbetet motsvarar. Schablonbeloppet är för närvarande 189. Antalet arbetade timmar du får fram på detta sätt, fyller du i på din tidrapport. Betald repetition ska också fyllas i som arbete. Det vill säga gaget delat med 189. Du kan som mest fylla i 40 timmar per vecka. Eventuellt överskjutande timmar överförs till veckan därpå. Minsta antalet timmar du ska fylla i är åtta timmar per arbetad dag. En artist kan som regel inte få ersättning från a-kassan under repetitionstiden. Om du är statist utan repliker betraktas du inte som konstnär/artist och ska därför fylla i dina tidrapporter med de faktiskt arbetade timmar du utför och inte räkna om enligt ovan.  

Lärare med ferielön 

Ferielön är lön som du som lärare med ferietjänst har arbetat in under läsåret för att kunna vara ledig på sommaren. Ferielön och ferieersättning räknas in i din slutlön om du blir arbetslös.

Anställd till sjöss

När man arbetar till sjöss får man betalt för sju dagar per vecka och du ska därför fylla i dina tidrapporter enligt följande:

Heltidsanställd

Du fyller i varje anställd dag, även fridagar/dagar med sjövederlag. Vid en heltidsanställning ska du fylla i 5 timmar och 30 minuters arbete per dag även om du kanske arbetar 10,6 timmar enligt ordinarie schema. Övertid fylls i på den aktuella dagen.

Anställd på 75 procent

Du fyller i varje anställd dag, även fridagar/dagar med sjövederlag. Vid en deltidsanställning på 75 procent ska du fylla i 4 timmars arbete per dag. Mertid/övertid fylls i på den aktuella dagen.

Anställd på 50 procent

Du fyller i varje anställd dag, även fridagar/dagar med sjövederlag. Vid en deltidsanställning på 50 procent ska du fylla i 3 timmars arbete per dag. Mertid/övertid fylls i på den aktuella dagen.

Semester

Semesterdagar är alltid hela dagar. Skulle du ta semesterledigt delar av en dag räknas det som om du har semester hela dagen även om du i vanliga fall skulle ha arbetat mindre än åtta timmar den aktuella dagen. 

Om du har en anställning ska du fylla i rutan med "semester" under de dagar eller veckor du har semester. Om du inte har en anställning men har varit ledig ska du kryssa i att du inte varit arbetssökande den dagen.

Sjukdom eller föräldraledighet

Om du har en deltidsanställning på viss procent ska du alltid fylla i anställningen i procent. Du gör detta även om du haft föräldrapenning/tillfällig föräldrapenning/sjukpenning, graviditets- eller havandeskapspenning. Du fyller därmed i både din anställning i procent och den tid du varit sjuk/föräldraledig. Även om du varit sjuk- eller föräldraledig (eller vårdat sjukt barn, VAB) utan ersättning från Försäkringskassan ska du fylla i detta på dina tidrapporter. Fyll då i de dagar eller del av dagar du varit sjuk/föräldraledig (eller VAB). 

Förhindrad av annan anledning

Om du någon dag inte kan söka arbete av en annan anledning, ska du även då fylla i att du inte kunnat söka arbete dessa dagar. Du fyller i att du varit förhindrad att vara arbetssökande av alla anledningar förutom sjuk- föräldraledig, arbete och semester. Dessa hinder har egna rutor för tid då du inte kunnat vara aktivt arbetssökande. Förhindrad dag är alltid en hel dag.

Extraarbete

Företag, deltidsföretag och godkänt extraarbete

Om du har fått godkänt att fortsätta med arbetet i din tidigare extra anställning eller företag, ska du inte fylla i detta arbete på din tidrapport. Om ditt företag varit ett deltidsföretag som du haft vid sidan om en deltidsanställning, ska du däremot fylla i arbetade timmar i din tidrapport. 

Deltidsföretag vid sidan av en deltidsanställning

Om du fått ett deltidsföretag godkänt ska du fylla i de timmar per vecka på tidrapporten som det står i beslutet från oss. 

Läs mer Visa mindre

Utbetalning av din ersättning

Hur sker utbetalning av ersättning under arbetslösheten?

Utbetalningen är normalt på torsdagar, men vid helgdagar gäller dock särskilda utbetalningsdagar. 

Utbetalningen kommer igång när vi fattat beslut om din ersättning och du börjat skicka in dina tidrapporter.

All ersättning betalas ut genom Swedbank och det är dit du vänder dig för att anmäla konto för utbetalning. Observera att du inte behöver vara kund hos Swedbank för att få din utbetalning.

Klicka här för att komma direkt till Swedbanks kontoanmälan.

Återbetalning

Om du lämnar oriktig uppgift, inte anmäler eller informerar oss om någonting som gör att vi betalar ut för mycket eller felaktig ersättning till dig, kan du bli tvungen att betala tillbaka ersättningen. Ersättning som har betalats ut felaktigt till dig, ska du betala tillbaka om:
  • det är du som har orsakat att pengarna betalats ut felaktigt även om du inte förstått att du inte hade rätt till pengarna.
  • det inte är du som har orsakat att pengarna betalats ut felaktigt, om du insett eller borde ha insett att du inte hade rätt till pengarna.

Om du senare får lön eller ekonomiskt skadestånd, måste du också betala tillbaka ersättningen.

Om du har problem med att betala tillbaka kan du kontakta oss för att göra upp en avbetalningsplan för din återbetalning. På ditt beslut finns också information om ränta och hur du gör med skatt som betalats in under tidigare år.

eventuell avbetalningsplan om du inte kan betala hela beloppet i tid.

Annat att tänka på under din tid som arbetssökande

Det kan finnas andra omständigheter under din tid som arbetslös som du kanske undrar över. Klicka i så fall på länkarna här nedan för att få mer detaljerad information.