Finans- och försäkrings-

branschens a-kassa

Arbetssökande på nytt

Vad som händer om du skulle bli arbetssökande på nytt beror på hur länge det var sedan du senast fick någon ersättning från oss. Om det är kortare tid än ett år, fortsätter du på samma ersättningsperiod och med samma villkor som tidigare. Om dina dagar från a-kassan tar slut kan du ofta få hjälp via arbetsförmedlingen och då få ett aktivitetsstöd från Försäkringskassan istället. 

Vad gäller om jag blir arbetssökande igen?

Kortare tid än ett år

Om det var mindre än ett år sedan du senast hade ersättning, fortsätter din ersättning som förut förutsatt att du har ersättningsdagar kvar och att du uppfyller kraven för att kunna få ersättning.

Anmäl dig på arbetsförmedlingen den första arbetslösa dagen.

Längre än ett år

Om det har gått mer än ett år sedan du fick ersättning från arbetslöshetsförsäkringen kommer vi att handlägga ditt ärende igen. För att få ersättning måste du på nytt uppfylla kraven för ersättning.

Anmäl dig på arbetsförmedlingen den första arbetslösa dagen.

Arbetat utomlands

Har du helt eller delvis arbetat utomlands kan andra regler gälla. Arbete inom EU/EES eller i Schweiz ska intygas med särskilda intyg och kan oftast räknas dig tillgodo i den svenska arbetslöshetsförsäkringen. Arbete i övriga världen kan bara i undantagsfall tillgodoräknas.

Läs mer under Utlandsarbete.

Om du inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor när dagarna tar slut

Uppfyller du inte ett nytt arbetsvillkor när dina dagar börjar ta slut, ska du tala med arbetsförmedlingen om att skrivas in i Jobb- och utvecklingsgarantin. Gör det gärna så snart du får meddelande från oss att du inte har rätt till en ny ersättningsperiod.

Jobb- och utvecklingsgarantin är ett arbetsmarknadspolitiskt program för den som under en ersättningsperiod inte har hittat ett nytt arbete. I Jobb- och utvecklingsgarantin deltar du i olika åtgärder, anpassade för att just du ska kunna hitta ett nytt arbete. När du är i ett arbetsmarknadspolitiskt program är det Försäkringskassan som betalar ut din ersättning i form av aktivitetsstöd. Fortsätt ändå att vara medlem hos oss. Om du inte är medlem i en a-kassa får du lägre aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Läs mer hos arbetsförmedlingen.